Rozbudowany kalendarz ciąży

1 miesiąc

4 tydzień

2 miesiąc

5 tydzień
6 tydzień
7 tydzień
8 tydzień

3 miesiąc

9 tydzień
10 tydzień
11 tydzień
12 tydzień

4 miesiąc

13 tydzień
14 tydzień
15 tydzień
16 tydzień

5 miesiąc

17 tydzień
18 tydzień
19 tydzień
20 tydzień

6 miesiąc

21 tydzień
22 tydzień
23 tydzień
24 tydzień

7 miesiąc

25 tydzień
26 tydzień
27 tydzień
28 tydzień

8 miesiąc

29 tydzień
30 tydzień
31 tydzień
32 tydzień

9 miesiąc

33 tydzień
34 tydzień
35 tydzień
36 tydzień
37 tydzień
38 tydzień
39 tydzień
40 tydzień